AZ | EN | RU

Элнктронные книги

Заголовок Sikkə və dövlətçilik=Монета и государственность
Автор Rəcəbli Əli
Год издания 2017
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan bayrağı
Автор İmamverdiyeva Könül
Год издания 2017
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Dövlət bayrağına münasibət qaydaları
Автор Əhmədov Əşrəf Eldar oğlu
Год издания 2017
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Naxçıvan xanlığına məxsus üç bayraq
Автор Gözəlov Pərvin Fəxrəddin oğlu
Год издания 2016
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Himnimizin müəllifi...
Автор İlham Abbas
Год издания 2015
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Автор Bayramov Akif , Məhərrəmov Ziyəddin , İsgəndərzadə Mustafa
Год издания 2015
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Damğalar, rəmzlər...mənimsəmələr
Автор Qurbanov Araz
Год издания 2013
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
Автор
Год издания 2012
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azerbaycan Devlet Personel Yönetimi
Автор Rehimli Recep
Год издания 2011
Издательство Ankara
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
Автор
Год издания 2010
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Знамена азербайджанских ханств как источник по изучению истории государственности
Автор Гезалов Парвин Фахраддин оглы
Год издания 2010
Издательство Баку
Просмотреть    Скачать
Заголовок Numizmatikanın əsasları
Автор Pirquliyeva Qənirə Əli qızı
Год издания 2009
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Основы нумизматики
Автор Пиркулиева Ганира Али кызы
Год издания 2009
Издательство Баку
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri
Автор Əliyev İqrar Həbib oğlu, Məhərrəmov Elmar Əli oğlu
Год издания 2008
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Медные монеты Азербайджана
Автор Пиркулиева Ганира Али кызы
Год издания 2007
Издательство Баку
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi
Автор Xəlilov Yunis Fərman oğlu
Год издания 2007
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri, tarixi günləri və bayramları
Автор
Год издания 2002
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər
Автор Balayev Xaqan Əlirza oğlu
Год издания 2002
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Денежное обращение и метрология монет Азербайджана в конце XIV- начале XV в.: на основе нумизматических данных
Автор Пиркулиева Ганира Али кызы
Год издания 2001
Издательство Баку
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri
Автор Mərdanov Misir Cumayıl oğlu, Quliyev Əsgər Qədir oğlu
Год издания 2001
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Mədəniyyətşünaslıq
Автор Məmmədova Sədaqət Kamal qızı
Год издания 2001
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri
Автор
Год издания 2000
Издательство Bakı
Просмотреть    Скачать
Заголовок Нумизматика Азербайджана: очерки истории монетного дела и денежного обращения Азербайджана
Автор Раджабли Али Магомед оглы
Год издания 1997
Издательство Баку
Просмотреть    Скачать
Заголовок Государственные символы тюркоязычных стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан
Автор Байрамов Автандил Рагим оглы, Каиргали Шолпан Негмет кызы, Назарбаева Айман Нурдильдаевна
Год издания 1997
Издательство Алматы
Просмотреть    Скачать
Заголовок Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа: Вып.8
Автор Пахомов Евгений Александрович
Год издания 1959
Издательство Баку
Просмотреть    Скачать
Заголовок Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа: Вып.7
Автор Пахомов Евгений Александрович
Год издания 1957
Издательство Баку
Просмотреть    Скачать
Заголовок Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа: Вып.3
Автор Пахомов Евгений Александрович
Год издания 1940
Издательство Баку
Просмотреть    Скачать